Leczenie uzależnień skierniewice

Jak wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać rozmaite postaci. Na ogół napotykanym nałogiem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono ujemne konsekwencje zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste i inne toksyny – między innymi formaldehyd oraz amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc i krtani, a także do rozwoju miażdżycy; do tego palacze częściej doświadczają udarów niedokrwiennych mózgu i zawałów serca), jednakże jest ono dodatkowo najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu oraz w społeczeństwie, gdyż nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim wielokrotnie napotykanym nałogiem jest choroba alkoholowa. Ma on nie tylko ujemne skutki w sprawie zdrowotnej (szkodzi w szczególności na wątrobę – nadużywanie alkoholu prowadzi do jej marskości), ale także znacznie utrudnia osobie uzależnionej działalność w życiu codziennym. Uzależnienie prowadzi często do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do utraty pracy. Alkoholikom nie są obce dodatkowo problemy rodzinne – ich współmałżonkowie oraz smyki niejednokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim z kolei uzależnieniem jest uzależnienie od narkotyków. Osoby uzależnione od narkotyków wielokrotnie działają jeszcze gorzej aniżeli alkoholicy. W obydwu przypadkach wielokrotnie potrzebne jest umiejscowienie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a także podanie go detoksykacji, a więc odtruciu. Jest to proces dotyczący tylko uzależnienia fizycznego polegający na wykreśleniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu a także nie może być uważana jako proces terapeutyczny. Leczenie uzależnień opiera się na metodach psychologicznych, pośród których promuje się psychoterapię indywidualną albo grupową, reprogramming, hiponterapię a także psychoedukację. Leczenie ma na celu także resocjalizację osoby uzależnionej a także jej reedukację a przy tym ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje doktor psychiatra przy kooperacji z psychologiem czy też psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależne jest przede wszystkim od nastawienia a przy tym zaangażowania pacjenta. Osoby umieszczone w ośrodkach leczenia uzależnień obowiązkowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak faktycznie nie chcą wyjść z nałogu, często wracają do dawnego stylu życia przy pierwszej ewentualnej okazji – szczególnie jeśli po zakończeniu leczenia wracają do środowiska, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z usunięciem z lokalnego społeczeństwa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.